Jinekoloji

Size özel toplam 3 konu var.
 • Genital Siğiller

  Genital siğil, human papilloma virüsünün (HPV) neden olduğu cinsel yollarla bulaşan bir enfeksiyon türüdür. HPV virüsü cinsel yolla bulaşan bir hastalık çeşididir. Hastalık, virüs bulaştıktan sonra 2-6 ay süren bir kuluçka döneminin ardından genital bölgede çeşitli sayı ve büyüklüklerde kondilom (siğil) adlı kitlelerin oluşmasıyla ortaya çıkar. Siğillerin koterizasyon (yakma), kriyoterapi (dondurma) gibi tedavileri olduğu gibi lazerle ağrısız ve izsiz çözümü de mevcuttur. Lazer cilt altında doku tahribatı yapmaz . Bu nedenle yara iyileşmesi ve iz kalması minimaldir. Gebe kadınlarda kullanımı güvenlidir.
 • Pelvik İnflamatuar Hastalık

  Kadınlarda cinsel fonksiyon bozuklukları

  Kadınların tahmini %35-40 ı ,bir takım cinsel problemleri olduğundan yakınmaktadır ki bu sorun genellikle cinsel istek azlığıdır.  Diğer sorunlar ise orgazm bozuklukları , ağrılı cinsel ilişki ,vajinismus tur.


  Kadınlarda sağlıklı cinselliğin belirleyenleri çok faktörlüdür.  Bu faktörler; kişinin genel sağlık durumu, kişinin kendini cinsel bir varlık olarak algılayabilmesi ve bireyin önceki cinsel deneyimleridir.


  Cinsellik bireyin temelde kendisini ve duygularını güçlü kültürel, biyolojik, psikolojik içeriklerle beraber geniş bir yelpazede ifadesini içerir. Aynı zamanda kadınlar için cinsellikleri önemli bir hayat kalitesi göstergesidir.


  Cinselliği etkileyen faktörler

  Depresyon: Cinsel fonksiyon bozukluğu ile doktora başvuran kadınların yaklaşık üçte biri klinik olarak depresyondadır.

  İlaçlar: Bazı antidepresanlar,  kodein içeren ağrı kesiciler, alkol (kronik içiciler) , sipreteron asetat içeren tüylenme için kullanılan ilaçlar, doğum kontrol ilaçları, medhoksiprogesteron içeren adet söktürücü ilaçlar, hipertansiyon ve migren tedavisinde kullanılan bazı b-blokör ilaçlar, epilepsi için kullanılan ilaçlar, meme kanseri tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar

  Menopoz: Östrojenin kadının cinsel tepkisinde  hem doğrudan (genital bölge ve vajina kan akışının hızlanmasını destekleyerek ) hem de dolaylı (ruh halini etkileyerek) etkileri olduğu düşünülmektedir.

  Psikolojik faktörler: Sürekli olarak cinsel uyarıcıların sebep olduğu tahrikleri ayarlar ve kadının o cinsel uyaranları aramasını ve tepki verme isteğini etkiler. Geçmişte taciz dahil kötü cinsel deneyim yaşamış olmak, tatmin edici olmayan ve ağrılı tecrübe yaşamış olmak, özgüven azalması, kişiyi oyalayan , dikkati dağıtan cinsel olmayan güçlü meşguliyetler , fiziksel mahremiyet eksikliği , saflık ayıp utanma hisleri,cinsel fonksiyon bozukluğu olan partner,cinsel yolla bulaşan hastalık ve gebelik korkusu,oryantasyon endişeleri,fiziksel şiddet korkusu

  Kronik hastalıklar: Böbrek ,kalp ,nörolojik hastalıklar, artrit, tiroid fonksiyon bozuklukları, hiperprolaktinemi, şeker hastalığı, multiple skleroz, kemoterapi gerektiren meme kanseri, servikal kanser nedeniyle  radikal histerektomi geçirmiş olmak

  Gebelik: Sağlıklı gebelik, cinsel ilişki  ve orgazmın yasaklandığı sorunlu gebelikler,doğum sonrası dönem ,kısırlık

 • Pelvik İnflamatuar Hastalık

  Pelvik inflamatuar hastalık fallop tüpleri ve yumurtalıklar gibi üst üreme organlarının enfeksiyonudur. Birden fazla mikroorganizma etkendir. Neisseria gonore insan endoserviks, endometrium ve fallop tüplerinde doğrudan inflamatuar yanıta yol açar. E coli, B. Fragilis, E. faecalis sağlam dokuda inflamatuar yanıt oluşturmazken, bu hasarlı dokuda inflamasyonu artırır. Bu hastalığın alt genital sistemden asendan yolla üst genital sisteme geçen bakterilerin yol açtığı düşünülmektedir. Bu nedenle endoservikal engelin kaybolduğu menstruasyon döneminde risk artar.


  PIH, uzun dönemde ciddi sorunlara neden olmaktadır. Örneğin infertilite (istendiği halde çocuk sahibi olamama), dış gebelik ve uzun süreli pelvik ağrı.


  Pelvik inflamatuar hastalık risk faktörleri:

  Vajinal duş

  Madde bağımlılığı

  Çok sayıda cinsel partner

  Partnerinin de başka partnerleri olması

  Düşük sosyoekonomik durum

  Yeni cinsel partner

  Genç yaş (10-19)

  Diğer cinsel yolla bulaşan hastalık olması (gonore-bel soğukluğu, klamidya)

  Daha önceden aynı hastalığı geçirmek

  Mekanik veya kimyasal kontraseptif kullanmak

  Sessiz pelvik inflamatuar hastalık:

  Bu tanı klinik şikayet olmaksızın, tubal faktörlü infertiliteyi açıklar. Başka bir sebeple açıklanamayan infertilite vakaları laparatomi ya da laparoskopik olarak incelendiğinde adezyonlar önceki fallop tüpü enfeksiyonunun kanıtı olabilir. Tüpler makroskopik olarak normal izlense de iç kısmında mukoza katlantılarında düzleşme, belirgin silya azalması, sekretuar epitelde hücre dejenerasyonu izlenir.


  Akut pelvik inflamatuar hastalık:

  Şikayetler menstrüel siklus sırasında ya da ardından başlar. Pelvik ya da alt karın ağrısı olan cinsel yolla bulaşan hastalıklar için risk taşıyan cinsel aktif kadınlarda düşünülmelidir. Hasta akıntı, ateş, iştahsızlık, bulantı kusma, ağrılı menstruasyon, cinsel ilişki sırasında ağrı tarifleyebilir. Muayenede uterin, adneksiyel, servikal hareketle hassasiyet vardır. Ateş, servikal, vajinal mükopürülan akıntı, akıntının mikroskopik incelenmesinde lökosit görülmesi, kan enfeksiyon markerlarında yükseklik, serviks kültüründe üreme olması tanıyı destekleyen bulgulardır.


  Akut PİH olduğundan kuşkulanılan hastalarda Neisseria gonore, Klamidya trakomatis için endoservikal test yapılmalıdır.


  Kronik pelvik inflamatuar hastalık:

  Bu tanı patolojik inceleme ile konur. Akut PİH hastalarında hidrosalpenks olması bu tanıyı destekler. Şikayet ve tedavisi akut PİH ile aynıdır.


  PİH tedavisi:

  Tedavinin temel amacı mikroorganizmaları ortadan kaldırmak, şikayetleri hafifletmek ve sekel oluşumunu önlemektir. Enfeksiyonun neden olduğu tubal hasar ya da obstrüksiyon infertiliteye yol açabilir. Bir atak sonrası yaklaşık %15, iki atak sonrası %35, üç ve daha fazla atak sonrası risk %75 olur. Dış gebelik riskini de 6-10 kat artırır. Diğer sekeller kronik pelvik ağrı (%15-20), tekrarlayan enfeksiyon (%20-25), apse oluşumudur (5-15). Bu nedenle hafif semptomlar varken hastaneye başvurmak gerekir.


  Hafif ve orta şiddetli PİH vakaları ayaktan antibiyotik reçetesi verilerek tedavi edilir.


  Hastanede yatarak tedavi ihtiyacı olanlar:


  Adölesanlar

  İlaç bğımlılığı

  Apse kuşkusu

  Ciddi hastalık

  Yaygın peritonit

  Yüksek ateş

  Yakın zamanda rahim içi araç

  Lökosit>15000

  Oral tedaviyi tolere edememe

  Ayaktan tedavide başarısızlık

Doktora Sor
Youtube
Instagram
Konum