Pelvik İnflamatuar Hastalık

Kadınlarda cinsel fonksiyon bozuklukları

Kadınların tahmini %35-40 ı ,bir takım cinsel problemleri olduğundan yakınmaktadır ki bu sorun genellikle cinsel istek azlığıdır.  Diğer sorunlar ise orgazm bozuklukları , ağrılı cinsel ilişki ,vajinismus tur.


Kadınlarda sağlıklı cinselliğin belirleyenleri çok faktörlüdür.  Bu faktörler; kişinin genel sağlık durumu, kişinin kendini cinsel bir varlık olarak algılayabilmesi ve bireyin önceki cinsel deneyimleridir.


Cinsellik bireyin temelde kendisini ve duygularını güçlü kültürel, biyolojik, psikolojik içeriklerle beraber geniş bir yelpazede ifadesini içerir. Aynı zamanda kadınlar için cinsellikleri önemli bir hayat kalitesi göstergesidir.


Cinselliği etkileyen faktörler

Depresyon: Cinsel fonksiyon bozukluğu ile doktora başvuran kadınların yaklaşık üçte biri klinik olarak depresyondadır.

İlaçlar: Bazı antidepresanlar,  kodein içeren ağrı kesiciler, alkol (kronik içiciler) , sipreteron asetat içeren tüylenme için kullanılan ilaçlar, doğum kontrol ilaçları, medhoksiprogesteron içeren adet söktürücü ilaçlar, hipertansiyon ve migren tedavisinde kullanılan bazı b-blokör ilaçlar, epilepsi için kullanılan ilaçlar, meme kanseri tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar

Menopoz: Östrojenin kadının cinsel tepkisinde  hem doğrudan (genital bölge ve vajina kan akışının hızlanmasını destekleyerek ) hem de dolaylı (ruh halini etkileyerek) etkileri olduğu düşünülmektedir.

Psikolojik faktörler: Sürekli olarak cinsel uyarıcıların sebep olduğu tahrikleri ayarlar ve kadının o cinsel uyaranları aramasını ve tepki verme isteğini etkiler. Geçmişte taciz dahil kötü cinsel deneyim yaşamış olmak, tatmin edici olmayan ve ağrılı tecrübe yaşamış olmak, özgüven azalması, kişiyi oyalayan , dikkati dağıtan cinsel olmayan güçlü meşguliyetler , fiziksel mahremiyet eksikliği , saflık ayıp utanma hisleri,cinsel fonksiyon bozukluğu olan partner,cinsel yolla bulaşan hastalık ve gebelik korkusu,oryantasyon endişeleri,fiziksel şiddet korkusu

Kronik hastalıklar: Böbrek ,kalp ,nörolojik hastalıklar, artrit, tiroid fonksiyon bozuklukları, hiperprolaktinemi, şeker hastalığı, multiple skleroz, kemoterapi gerektiren meme kanseri, servikal kanser nedeniyle  radikal histerektomi geçirmiş olmak

Gebelik: Sağlıklı gebelik, cinsel ilişki  ve orgazmın yasaklandığı sorunlu gebelikler,doğum sonrası dönem ,kısırlık

Doktora Sor
Youtube
Instagram
Konum