Tüp Bebek

Size özel toplam 4 konu var.
 • Erken Yumurtalık Yetmezliği

  Erken yumurtalık yetmezliği (prematüroveryan yetmezlik, POF)40 yaşından önce yumurtalık fonksiyonlarının bozulması ile birlikteerken başlayan adet düzensizliği, adetten erken kesilme ve hormon seviyelerinde bozulma ile karakterize bir durumdur.  Erken yumurtalık yetmezliğinin görülme sıklığı toplumlar arası değişmektedir. 40 yaşından genç kadınlarda yaklaşık %1, 30 yaşından genç kadınlarda yaklaşık %0.1,  20 yaşından genç kadınların %0.01 kadarını etkilemektedir.Çoğunlukla sebebi bilinmese de kalıtımsal nedenlere bağlı olarak gelişir. Günümüzde gelişen erken tanı yöntemleri ve tedavileri ile bu olgularda gebelik sağlanabilmektedir.

  Erken Yumurtalık Yetmezliği Nedir?

  Sağlıklı bir kadının yumurta hücreleri, henüz anne karnındayken oluşmaya başlar.Gebeliğin 20. haftasında kız çocuklarının yumurtalıklarında yaklaşık olarak 6-7 milyon yumurta hücresi bulunmaktadır ve bu yumurtalar programlanmış hücre ölümü ile zaman içinde azalmaktadır. Menopoz çağına kadar her ay bir yumurta hücresi gebe kalmaya hazır olacak şekilde büyür ve olgunlaşır.Normalde  40’lı yaşlardan sonra yumurta rezervleri azalmaya başlar ve menopozla birlikte adet döngüsünün de durmasıyla birlikte yumurta rezervleri tükenir ve doğurganlık son bulur. Ancak bazı kadınlarda çeşitli nedenlere bağlı olarak yumurtalık rezervleri daha erken yaşlarda azalabilmektedir.

  Normal koşullarda 40’lı yaşlara dek kadın vücudunda gebe kalmaya yetecek miktarda yumurta rezervi mevcuttur. 45-50 yaşlarından sonra yumurta rezervi giderek azalır ve belirli bir yaştan sonra menopoz ile birlikte rezervler tamamen tükenir. Kadınlarda 20 ile 30 yaş arası, yumurta rezervinin en iyi olduğu ve doğurganlık potansiyelinin en yüksek olduğu dönemdir. Kadınlarda yumurta rezervi yaş dışında kalıtım, beslenme, sağlık durumu, çevre koşulları, stres, kronik hastalıklar gibi  pek çok farklı durumdan etkilenebilmektedir.Erken yumurtalık yetmezliği tanısı alan kadınların birçoğu ne yazık ki doğalyollardan  gebe kalamamakta ve tedavi gerekmektedir.

  Erken Yumurtalık Yetmezliği Neden Olur?

  Erken yumurtalık yetmezliğinin nedeni tam olarak bilinmese de olguların anlaşılmasında iki tür mekanizma düşünülmektedir.

  Hızlanmış Folikül Kaybı

  Kadınların ergenlik döneminden itibaren  yumurtalıklardabulunana milyonlarca oosit (yumurta ana hücresi) apoptozis dediğimiz programlanmış hücre ölümüne uğrayarak yok olur. Bu durum doğanın işleyişinin bir parçasıdır. Milyonlarca yumurtabu mekanizma ile yok olurken en sağlıklı olanları gebelik oluşturmak içinher ay büyüyerek olgunlaşırlar. Ancak  bu sistemde meydana gelen bir bozulma yumurta hücrelerinde hızlı bir yıkıma ve erken yaşta yumurta rezervlerinin kontrolsüz bir biçimde azalarak  tükenmesine neden olabilir.

  OvaryanFolikülDisfonksiyonu

  Erken yumurta yetmezliği olgularının yaklaşık %10 – 30’da bu durumun temelinde otoimmün hastalıklar yatmaktadır. Otoimmün hastalıklarda, bağışıklık hücreleri vücudun  bazı hücrelerini yabancı hücreymiş gibi algılar ve bu hücrelere karşı savunma geliştirerek yok ederler. Otoimmün hastalıkları bulunan kişilerde vücut, yumurta hücrelerine karşı savaşarak bunları yok edebilir. Bu durum da yumurtaların erken yaşta tükenmesi ve üreme yeteneğinin azalmasına neden olur.

  Erken Yumurtalık Yetmezliği Teşhisi Nasıl Konulur?

  40 yaşından önce bir kadının 4 ay boyunca adet görememesi hastalığın en temel belirtilerden bir tanesidir. Adet görememe ya da adet aralarının açılması şikayeti ile başvuran bir kadında jinekolojik muayene, rahim ve yumurtalıkların ultrasonografik görüntülemesi, kanda hormon testleri yapılarak değerlendirilir.

  Erken Yumurtalık Yetmezliği Tedavisi Nasıl Yapılır?

  Folikülstimüle edici hormon (FSH) ve  anti-Müllerien hormon  (AMH) değerleri yumurtalık rezervi hakkında bilgi verir. Kan testinde FSH seviyesinin 40 IU/L’nin üzerinde çıkması, AMH seviyesinin 1 ‘in altında olması kadınlarda erken yumurta yetmezliği teşhisinin koyulabilmesini sağlar.

  Erken yumurta yetmezliği, kadınlarda genç yaşlarda üreme yeteneğinin kaybedilmesine yol açan fizyolojik ve psikolojik komponentleri de bulunan ciddi bir sağlık sorunudur. Bu nedenle adet görememe şikayeti olan kadınlar mutlaka üreme sağlığı ile ilgilenen bir kadın hastalıkları uzmanına başvurarak bunun nedenini öğrenmelidirler.

  Erken teşhis durumlarında yumurta dondurma ,tüp bebek tedavisi gibi yöntemlerle doğurganlıkşansı sağlanabileceği gibi hormon tedavileri ile kemik erimesi gibi  olası ileri dönem sorunlarla da başa çıkılabilir. Bu nedenle kalsiyum ve D vitamini seviyelerinin belli aralıklarla kontrol edilmesi, bu seviyelerde düşüş görüldüğü takdirde takviye yapılması gerekir. Aynı zamanda yine östrojen hormonunun seviyesindeki düşmeye bağlı olarak ilerleyen dönemlerde karşılaşılabilecek kalp ve damar hastalıkları gibi sorunlara karşı hormon takviyesi yapılarak gerekli önlemler alınabilir.Yaşam tarzı değişiklikleri, yani sağlıklı beslenme, egzersiz gibi düzenlemeler de önerilebilmektedir.Özellikle otoimmünrahatsızlıklara bağlı olarak gelişen bir durum tespit edildiğinde, bağışıklık sistemini güçlendiren tedaviler de destekleyici olabilir.

  Son yıllarda kadınların  sosyal yaşam ve iş hayatında daha aktif rol almaları nedeniyle çocuk sahibi olma yaşı artış göstermektedir. Erken yumurta yetmezliği olgularında teşhisin ardından yumurta dokusu dondurma, yumurta ve embriyo dondurma gibi son teknolojinin sunduğu imkanlar hakkında bilgi sahibi olunması, bu yöntemler ile üreme yeteneği azalmış kadınlarda dahi çocuk sahibi olunabileceğinin bilinmesi oldukça önemlidir.

 • İleri Yaşlarda Tüp Bebek

  İleri yaşlarda tüp bebek tedavilerinde tedavinin başarısını etkileyen önemli faktör kadının yumurtalık rezervidir. Yumurtalık rezervinin azalmasına bağlı olarak ilaçlara yeterli yanıt alınamıyorsa tüp bebek tedavisinde başarı şansı belirgin derece düşmektedir.

  Her kadın belirli bir sayıda yumurta hücresi ile doğar ve yıllar içerisinde yumurta sayısı giderek azalır. Menopoz döneminde ise yumurtalıklarda yumurta hücresi kalmamaktadır. Kadın yaşı ilerledikçe, yumurta sayısının azalmasına bağlı olarak, kendiliğinden veya tedavi ile bebek sahibi olma imkanı önemli ölçüde azalmaktadır.

  Tüp Bebek kliniklerine başvuran hastaların yaş ortalaması yıllar içinde yükselme göstermiştir. Kadının yaş alması yumurta kalitesini ve sayısını olumsuz olarak etkileyerek gebelik şansını azaltmaktadır. Yaşla birlikte kromozomal bozuklukları taşıyan yumurta sayısında artış ve buna bağlı düşük ihtimalinde artış izlenir. İleri yaş gebeliklerinde yüksek tansiyon, gebelik şekeri ve erken doğum gibi problemler de ileri yaş grubundaki kadınlarda daha sık görülür.

  Erkek yaşının tüp bebek başarısı üzerine olan etkisi ise tartışmalı olmakla beraber yaşlı erkeklerin eşlerinde gebelik oranları daha düşüktür. Yapılan çalışmalarda ileri baba yaşı varlığında otizm , şizofreni ve retinoblastom sıklığında küçük bir artış bildirilmiştir.

  İleri Yaşlarda Tüp Bebek için Tedavi Önerileri

  Yumurtalık kapasitesini artıracak herhangi bir tedavi yöntemi henüz bulunmamıştır. Kanıta dayalı olmayan tedavilerin yararları çok kısıtlıdır ve çoğunun da önemli maliyetleri vardır. Yüksek dozda ilaç kullanılmasının yararı da tartışmalıdır. Tüp bebek amaçlı yumurtalık uyarılmasında kısa protokoller tercih edilir. Yumurta uyaran ilaçların dozu normal cevaplı hastalara göre daha yüksek olmakla birlikte çok yüksek dozlara çıkılması önerilmez. Yumurtaların sayıca az olduğu durumlarda döllenme yöntemi olarak mikroenjeksiyon tercih edilir.

  Düşük doz ilaçla (mild stimulation) tüp bebek uygulaması denince, günlük düşük doz yumurta geliştiren ilaçların ve erken yumurta çatlamasını engelleyen ilaçların birlikte kullanımını içeren antagonist protokolleri akla gelmelidir. Bazen bu ilaçlara Klomifen ve letrazol içeren ilaçlar da ilave edilebilir. Ayrıca düşük doz tedavilerin yumurta kalitesi, embriyo ve endometrium ( rahim iç zarı ) üzerine yararlı etkilerinin olabileceği söylenmektedir.

  Doğal siklus uygulamasında, yumurtanın doğal gelişimi ultrasonla takip edilerek yumurtlama gerçekleşmeden hemen önce toplama işlemi yapılır. Bu her zaman mümkün olmayabilir. Bazı kadınlarda beyinden giden sinyaller ile yumurta toplama işleminden önce kendiliğinden çatlayabilir.

  Düşük doz ile yüksek dozda ilaç kullanılarak yapılan tüp bebek tedavisini karşılaştıran çalışmalarda canlı doğum oranı düşük doz tedavide siklus başına % 16, klasik tüp bebek tedavisinde ise % 24 bulunmuştur. Siklus iptal oranları % 18’ e % 8,3 ile düşük doz ilaç grubunda daha yüksektir. Doğal siklus uygulamalarında tedavinin iptal oranı çok yüksektir (% 27 ila %71) arasında bildirilmiştir. Buna bağlı olarak da devam eden gebelik oranları düşmektedir ( % 0- % 6,1). Bu sonuçlarla doğal siklus etkin bir tedavi seçeneği olarak sadece yumurtalıkları artık ilaca yanıt vermeyen kadınlarda önerilmektedir.

  Hidrosalpenks (tüpün ucu tıkalı ve içinin su dolu olması)

  Hidrosalpenks, tüplerin ucunda bulunan fimbria adı verilen parmaksı çıkıntıların kapanması ve buna bağlı tüpün içinde sıvı birikmesidir. Tüplerin enfeksiyonunun veya endometriozisin sonucu olarak karşımıza çıkar. Enfeksiyonun da en sık sebebi klamidya enfeksiyonudur.

  Tüp bebek tedavisi sırasında hidrosalpinks varlığı gebelik şansını azaltır. Canlı doğum, gebelik ve implantasyon oranları daha düşük, gebelik kaybı ve dış gebelik oranları ise daha yüksektir. Böyle hastalarda tüp bebeğe başlamadan önce ya hasarlı tüp alınmalı ya da rahim içini etkilemeyeceği şekilde tıkanmalıdır.

  Yumurtalığın uyarılması döneminde tespit edilirse, tüm embryolar dondurulup hidrosalpinks ameliyat edildikten sonra donmuş embryolar transfer edilmelidir.

  Tedaviye başlanmadan ayrıntılı bir inceleme yapılıp hidrosalpinks tespit edilmelidir. Öykü, chlamydia antijen testi ,vajinal ultrason ve rahim filmi tanı için yararlıdır. Cerrahi ile hidrosalpinks tedavi edilmediği takdirde tüp bebek başarısı yarı yarıya düşecektir.

  Endometrioması (Çikolata kisti)

  Çocuk sahibi olamayan hastaların % 25inde endometriozis görülür. Tüp bebeğe başvuran hastaların % 5-10 unda tek taraflı ya da iki taraflı çikolata kistleri vardır. Endometriomalar yumurtalık rezervini ve tedaviye olan yanıtını azaltır. Endometriozis varlığında tüplerde tıkanıklık sıklığı artar. Tüp bebek tedavisi öncesi çikolata kistlerinin cerrahi tedavisi gebelik oranlarını arttırmaz. Bu nedenle önce tüp bebek tedavisi önerilir.

  Çikolata kistleri 3 cm’ den küçükse tüp bebeğe önerilir. Ancak 3-4 cm’ den büyük kistlerin varlığında laparoskopik olarak kistlerin çıkarılması düşünülür. Önceden ameliyat geçirmiş, iki taraflı kistleri olan ya da yumurtalık rezervi düşük olan hastalarda cerrahiden kaçınılır.

  Polikistik Over Sendromu

  Tüp bebek tedavisine giren hastaların % 15’ inde polikistik over sendromu mevcuttur. Bu hastalarda yumurtalık uyaran ilaçlara aşırı yanıt ve hiperstimülasyon sendromu ( OHSS) için artmış risk mevcuttur. Ultrason yapıldığında yumurtalıklarda tipik polikistik görüntü izlenir. İnsülin direnci varsa metformin gibi ilaçlar verilir ve kilo kontrolü önerilir. Düşük dozlu ilaçlarla yumurtalık uyarıcı tedaviye başlanır. Bu hastaların gebelik sırasında şeker, tansiyon yükselmesi gibi riskleri de vardır.

  Polikistik overli hastada tedavinin amacı OHSS riskini azaltmaktır. Metformin tedavisi OHSS riskini azaltabilir . Önceki adet döngüsünün 20. gününden, yumurta toplama gününe kadar 850 mg tablet, 2*1 dozda kullanılmasını önerilir.

  Rahimin doğumsal anomalileri (Konjenital Uterin Anomaliler)

  Toplumda % 2-3 oranında görülür. Canlı doğum oranlarının en düşük olduğu grup % 50-55 sıklık ile (uterin septum) rahim içinde tam perde olan gruptur. Septumun histereskopi yardımıyla kesilmesi önerilir. Birinci ve ikinci trimestrde düşük oranları artmıştır. Erken doğum ve doğum sırasında bebeğin makat veya yan duruş anomalisi riskleri artar.

  Çift rahim olgularında artık operasyon önerilmemektedir. Ancak çok istisnai durumlarda bu operasyonlar yapılabilir.Çift rahimi olup tüp bebek tedavisi yapılan hastalarda gebelik kaybı ve erken doğum riskini azaltmak için tek embriyo transfer etmek en doğru olanıdır. Transfer işlemi tercihen daha geniş olan rahim boşluğuna yapılmalıdır.

  Asherman Sendromu (Rahim içi yapışıklıklar)

  Asherman Sendromu olgularının % 40’ ı çocuk sahibi olamama şikayeti ile başvurur. Rahim içi yapışıklıklar tüp bebek başarısını olumsuz yönde etkiler ve tekrarlayan IVF başarısızlığının bir nedenidir. Histerosalpingografi ( ilaçlı rahim ve tüp filmi), ultrason ve histeroskopi yararlı olabilecek inceleme yöntemleridir.

  Histeroskopi ile yapışıklıkların açılması altın standarttır. Ağır yapışıklığı olan olgularda histeroskopinin birden fazla defalar yapılması gerekebilir. Çoğu olguda yapışıklıklar tekrarlayacaktır. Tekrarlama riskini azaltmak için östrojen tedavisi, rahim içine balon uygulaması ya da hyalüronik asit jeli uygulanabilir.

  Endometrial polip

  Tüp bebeğe başvuran hastalarda endometrial polip görülme sıklığı %7-8’ dir. Endometrial polipler kısırlık, embriyoların rahim içinde yerleşmesinde başarısızlık ya da düşüklere neden olabilirler. Polip, aşılama ya da tüp bebek tedavisinden önce tespit edilirse operasyon önerilir. Yumurtalığın ilaçla uyarılması sırasında tespit edilmesi durumunda tüm embriyolar dondurulmalı, polip histeroskopi ile alındıktan sonraki aylarda dondurulmuş embriyolar çözülerek transfer edilmelidir

  Polip büyükse ( >1,5 cm ) ya da hastada implantasyon başarısızlığı veya tekrarlayan düşük öyküsü varsa histereskopi ile çıkartılması önerilir.

  Miyomlar

  Kadınların % 20- 40’ ında miyom görülür. Submüköz miyomların (endometriumun altındaki miyomlar) çıkartılması tüp bebekte gebelik oranlarını arttırırken subseröz yani rahim dış duvarında büyüyen miyomların cerrahi tedavisinin gebelik sonuçları üzerine bir etkisi yoktur.

  Rahim duvarı içinde yer alan intramural miyomlar ,rahim boşluğuna bası yaparsa ya da 5 cm’ den büyükse cerrahi tedavi önerilmektedir.

  Uterin arter embolizasyonu ( rahime giden atardamarın özel ilaçlarla tıkanması) çocuk sahibi olamayan hastalarda önerilen bir tedavi şekli değildir.

  Trombofili

  Tromboemboli (damar içinde pıhtı oluşumuna bağlı damar tıkanıklığı), tüp bebek tedavisinde hormonlarla yapılan yumurtalık stimülasyonunun nadir rastlanan bir komplikasyonudur. Hormon tedavisi sırasında pıhtılaşma ve pıhtı eritici sistemde önemli değişiklikler ortaya çıkar. Sıklığı yaklaşık 100 000 siklusta 1,6’dır. Literatürde bildirilmiş tromboemboli vakalarının çoğunluğu tromboembolik hastalığa ait risk faktörlerinin varlığında ortaya çıkmaktadır.

  Tüm hastalar tedaviye alınmadan önce kişisel riskleri açısından değerlendirilmelidir. Daha önce kendisi ya da ailesinde damar içi pıhtı ve, emboli öyküsü olanlarda ve tüp bebek tedavisi sırasında yumurtalıkların aşırı uyarılması (ovaryan hiperstimulasyon sendromu) gelişen hastalarda mutlaka trombofili taraması yapılmalıdır.

  Derin ven trombozu öyküsü olanlar, hiperstimulasyon gelişenler ya da trombofilisi olanlara kan sulandırıcı ilaçla koruyucu tedavi( tromboprofilaksi) başlanmalıdır. Kan sulandırıcı ilaç uygulamalarına olası bir kanamaya neden olmamak için, yumurta toplama işleminden 24 saat sonra başlanmalıdır. Gebelik oluşursa tedaviye ilk üç ayın sonuna kadar devam edilmelidir. Trombofili tanısı alan hastalarda ise profilaksiye tüm gebelik boyunca devam edilmelidir.

  Hepatit B/C taşıyıcısı çiftler

  Hastalığın eş ya da çocuğa bulaşması riski yanında hasta örneklerinin hastalığı laboratuar personeline bulaştırma riski de vardır.. Hepatit B ve C enfeksiyonunun gebelik sonuçlarına bir etkisi yoktur. HBs- ag pozitif bir anneden doğan bir bebek hemen aşılanmalıdır; Hepatit c içinse henüz bir aşı yoktur.

  Anneden bebeğe geçiş riski tüp bebek uygulamasında normal gebelikten farklı değildir. HBs ag pozitif erkeklerde mikroenjeksiyon ve sperm yıkama teknikleri güvenli bir seçenek gibi gözükmektedir.

  HIV virüsü taşıyan kadınlar

  Herhangi bir tedavi almamış ya da virüsü taşıdığının farkında olmayan kadınlar hastalığı eş ve çocuklarına bulaştırabilirler. Tüpler açıksa normal yoldan gebelik kalabilecekleri gibi kondomsuz cinsel ilişki ile hastalığın erkeğe bulaşma riski vardır. Bu nedenle aşılama daha güvenlidir.

  Tüp bebek tedavisi viral yükün mümkünse en düşük olduğu dönemde yapılmalıdır. Tüp bebek bu çiftler için özel donanımı olan laboratuvarlara sahip tüp bebek merkezlerinde yapılmalıdır. Bu özellikle laboratuvarın diğer çiftlerden izole edilmesi açısından çok önem

  Psikoseksüel problemleri olan tüp bebek hastaları

  Vajinismus hastalarının tüp bebek öncesi cinsel terapi almaları önerilir. Cinsel gelişme programı uygulanarak hastanın kendi davranış biçimini, cinselliği keşfetmesi, böylelikle de kendini vücudu ve cinselliği ile daha barışık hissetmesi sağlanır.


  Tüp bebek uygulamasına giren bu hastalarda yumurta toplama ve embriyo transferi işlemi genel anestezi altında yapılır. Luteal faz desteği için progesteron uygulamaları vaginal yol yerine iğne ile yapılabilir.

 • Tüp Bebek Tedavisi Sorunları

  Tüp Bebek Tedavisi Sırasında Karşılaşılan Sorunlar

  Tedavinin iptal edilmesi: Hastaların tedaviye beklenen yanıtı vermemesi, yeterli sayıda follikül gelişmemesi gibi nedenlerle tedavi iptal edilebilir.

  Yumurta bulunamaması: Özellikle yaşı ileri ve yumurtalık rezervi düşük kadınlarda folliküller yeterli büyüklüğe ulaşmasına karşın yumurta toplama sırasında hiç yumurta bulunamayabilir.

  Sperm bulunamaması: TESE uygulanan hastaların % 40’ında sperm bulunamaz ve tedavi iptal edilmek zorunda kalınır.

  Döllenmenin olmaması: Yumurta ve spermler normal olmasına karşın bazı yumurtalarda döllenme gerçekleşmeyebilir. Döllenme oranı % 70 civarındadır.

  Embriyolarda gelişimin durması: Embriyolar, laboratuvar çalışanları tarafından günlük olarak gelişim ve bölünme özelliklerine göre takip edilir. Bu takiplerde embriyoların kaliteleri izlenir. İzlemlerde bazen embriyolar 3. ya da 5. güne kadar gelişmeyebilir.

  Transfer zorluğu: Bazı durumlarda kadının genital organlarının anatomik yapısı nedeniyle transfer çok zor olabilir. Bu gibi durumlarda gebelik şansı düşmektedir.

  Gebelik testi öncesi kanama: Test gününden önce kanaması olanlarda gebelik şansı düşmekle birlikte gebelik olmadığı anlamına gelmez.

  Ovarian Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS)

  OHSS tüp bebek tedavisinin en önemli komplikasyonudur. Genellikle polikistikover sendromlu ve yumurtalık rezervi iyi genç kadınlarda ortaya çıkar. Şiddetli formunun oluşma olasılığı % 5 civarındadır. Yumurtalıkları uyarmak amacı ile kullanılan ilaçlara aşırı cevap alınması sendroma zemin hazırlar. Yumurtalıkların uyarılması sırasında kabul edilebilecek sayıda yumurta uyarılması ile aşırı uyarılma arasında ince bir çizgi vardır. Her zaman doz ayarlaması mümkün değildir. Aşırı uyarılma olduğu zaman yumurtalık uyarıcı ilaçların dozunun azaltılması ve gerektiğinde bir gün veya daha uzun bir süre ilaç verilmemesi sonucunda estrojenin aşırı yükselmesini engellenir. Sendrom yumurtaların toplanması öncesindeki hCG enjeksiyonu verilmediği durumlarda ortaya çıkmaz. Gebelik oluşması sendromun daha şiddetli gelişmesine neden olur.

  • Ovarian Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) Belirtileri
  • Yumurtalık boyutlarında artma
  • Karın ağrısı, şişkinlik hissi, nefes darlığı, idrar miktarında azalma
  • Karın boşluğunda sıvı toplanması
  • Pıhtılaşma bozuklukları
  • Göğüs boşluğunda sıvı toplanması

  Sendromun engellenmesi: Yumurta toplama işlemi iptal edilebilir ve bu durumda hastalık tablosu gelişmez. Yumurta toplam işleminin iptali istenmediği durumlarda ise:

  HCG dozu azaltılabilir

  Yumurta toplama sırasında özel sıvılar verilebilir. (HSA, HES)

  Yumurtalar toplandıktan ve döllendikten sonra hepsi dondurulabilir. Bu sırada verilecek bazı ilaçlar ile sendromun ortaya çıkması %80-90 olasılıkla engellenebilir.

  Embriyo transferine gidilecek ise sayı azaltılmalıdır. Tercihen 1 veya en fazla 2 embryo transfer edilmesi uygundur. Sendrom çoğul gebeliklerde daha şiddetlidir.

  Tedavi:

  Sendromun hafif olan şeklinde hastaneye yatış gerekmez. Tuz ve sıvı kısıtlaması önerilir. Günlük kilo ve karın çevresi ölçümleri önemlidir. Karın çevresinde bir günde 3 cm daha fazla artış olması, vücut ağırlığının bir günde 2 kg dan fazla artması, idrar miktarında azalma, nefes darlığı gibi yakınmaların ortaya çıkması durumunda doktora haber verilmelidir.

  Sendromun şiddetli olması durumunda hastaneye yatarak tedavi gerekir. Bu sırada serum verilmesi ve karında biriken sıvının iğne ile boşaltılması (parasentez) hastalığın seyrini iyi yöne doğru çevirir. Bazı durumlarda hastanede kalış süresi 2-3 haftaya kadar uzayabilir. Bu dönemde 10-15 defa parasentez yapılması gereken olgular bildirilmiştir.

  Sendrom gebe kalmayan kadınlarda kısa süre içinde geriler. Ancak gebe kadınlarda süreç uzayabilir.

 • Antalya Tüp Bebek Tedavisi, 2023 Fiyatları

  Antalya Tüp Bebek Tedavisi

  Antalya Tüp Bebek Tedavisi konusunda tecrübeli, profesyonel ve daha önceki tedavilerinde başarılı sonuçlar elde eden Kadın Hastalıkları & Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı ile Antalya Tüp Bebek Merkezi arıyorsanız doğru adrestesiniz. Bizimle iletişime geçerek Antalya Tüp Bebek Tedavisi ve Antalya Tüp Bebek Tedavisi Fiyatları gibi konularda detaylı bilgi alarak tüp bebek süreciyle ilgili karar vermenizi kolaylaştırabilirsiniz.

  Antalya Tüp Bebek kadın ve erkeğe ait üreme hücrelerinin vücut dışında döllenme işlemidir. İlk kez 1978 yılında Louise Brown isimli bebek İngiltere’de tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiştir. Türkiye’de de tüm dünyada olduğu gibi tüp bebek ile ilgili gelişmeler hızla devam etmektedir.

  Tüp bebek tedavileri 3 temel aşamadan oluşur. Birinci basamak yumurtalıkların, çok sayıda yumurta hücresi üretmek amacıyla ilaçlarla uyarılması ile başlar. İkinci basamakta ise bu yumurtaların toplanması ve laboratuvar ortamında embriyo oluşturmak üzere döllenmesidir. Üçüncü basamak döllenen embriyoların anne rahmine transfer edilmesi işlemidir. Transferden 10-12 gün sonra gebelik testi yapılır.

  İlk Görüşme ve Muayene

  Tüp Bebek Tedavisi Antalya‘da ve Türkiye’de tüp bebek konusunda uzmanlaşmış Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları tarafından yapılır. İlk görüşmede kapsamlı bir öykü alınır, daha önceden yapılmış olan tetkikler incelenir ve muayene edilir. Semen analizi normal ise ve cinsel fonksiyon bozukluğu yoksa erkeğin muayenesine gerek yoktur. Anormal sperm sonuçlarında erkeğin ürolojik muayenesi ve ileri düzey tetkikleri gerekir. Kadının muayenesi ise tüp bebekte gebe kalabilme şansını belirleyebilmek yönünden büyük önem taşır. Muayenede yumurtalıkların rezervi ( kapasitesi), yumurtalıklar içinde kist olup olmadığı, rahmin yapısı, miyom ,polip, septum (perde) gibi yer kaplayan oluşumların varlığı değerlendirilir. Daha önce PAP Smear testi alınmadıysa muayene esnasında alınması önerilir ve vajinal akıntı varsa ise vajinal kültür yapılmalıdır.

  Öykü, muayene ve testlerin değerlendirilmesini takiben tüp bebeğin aşamaları hakkında bilgi verilir . Her çift için uygulanacak tedavi bireyselleştirilir. Planlanan tedavi yaklaşımı , gebelik ihtimali ve uygulamaların yan etkileri hakkındaki bilgiler de çiftler ile paylaşılır.

  • Antalya Tüp Bebek Doktoru

  • Antalya Tüp Bebek Tedavisine Hazırlık

  Tedaviye hazırlık amaçlı yapılması gerekenler:

  • Sigara içiliyorsa bırakılmalıdır. Alkol kullanımından kaçınılmalıdır.
  • Kilo kontrolü sağlanmalıdır. Fazla ya da düşük kilolu olmak gebelik başarısını azaltabilir.
  • Folik asit içeren bir multivitamin ve gerekirse antioksidan ürünler başlanmalıdır.
  • Etkili bir iletişim stres ve kaygıyı azaltabileceği gibi gereken durumlarda profesyonel destek alınmalıdır .
  • Uyku düzenine dikkat edilmelidir.
  • Proteinden zengin beslenmenin yararı söylenebilir.
  • Tedavi öncesinde yapılması gereken laboratuar testleri tamamlanmalıdır. (Hormonlar, Hepatit B ve C taraması, HIV, Rubella IgG, kan sayımı, ferritin, kan grupları tayini, D vitamini , kan şekeri gibi)

  Yumurtalıkların Uyarılması

  Tedavinin ortalama süresi 10-11 gündür. Adet kanamasının ikinci ya da üçüncü gününde ultrason incelemesi ve kanda östrojen tayini yapılır. Kullanılacak ilacın dozuna karar verilir. Tedavinin belirli günlerinde hasta belirli aralıklarla kontrole çağrılır. Bu kontrollerde vajinal ultrasonografi yapılarak gelişen folliküllerin (yumurtaların içinde bulunduğu su dolu kesecikler) sayısı ve büyüklüğü kontrol edilir. Zaman zaman yumurtalıkların durumuna göre kanda östrojen incelemesine gerek duyulabilir.

  Tedavide amaç mümkün olduğunca fazla sayıda 16-20 mm çaplı follikül elde etmektir. Folliküller yeterli büyüklüğe ulaştığında yumurtaların olgunlaşmasını sağlamak için hcg ve veya GNRHa enjeksiyonu (çatlatma iğnesi) yapılır. Çatlatma iğnesinden 34-36 saat sonra yumurta toplama işlemi yapılır.

  Yumurta Toplama İşlemi

  Yumurta toplama işlemi (oocyte pickup-OPU) vajinal ultrason eşliğinde yumurtalık içine iğne ile girilerek yumurta içeren ve folikül adı verilen içi sıvı dolu yapıların boşatılmasıdır. Yumurta ancak mikroskop altında görülebilecek kadar küçük bir hücredir. OPU işlemi çoğunlukla genel anestezi ile yapılır. Ancak gereken durumlarda lokal anestezi le de yapılabilmektedir. İşlem 10-15 dakika kadar sürer. Ne yazık ki her folikülün içinden yumurta çıkmaz. Genelde foliküllerin %70’inin içinde yumurta vardır. Yumurtalar toplandıktan birkaç saat sonra olgun olup olmadıkları değerlendirilir. Olgun olan yumurtalara ise klasik ivf veya icsi yöntemiyle dölleme işlemi uygulanır. Yumurta toplam işlemi sonrasında 2 saat dinlendikten sonra hasta eve yollanır.


  Yumurta Toplama İşlemi Öncesi Bilgilendirme

  • Lütfen enjeksiyonlarınızı size söylenen gün ve saatte yapınız.
  • Operasyon öncesi gece saat 24.00’den itibaren hiç bir şey yememeli ve içmemelisiniz (buna az miktar su, sakız ve sigarada dahildir).
  • Randevu saatinten 30 dakika önce kliniğimizde olunuz.
  • Operasyon günü anestezi alacağınız için araç kullanmayınız.
  • İşlem yapılacağı gün mutlaka yanınızda erişkin biri olması gerekir.
  • Yanınıza kıymetli eşya almayınız . Yüzük, kolye vs çıkartın ve kredi kart, para gibi değerli eşyalarınızı bir yakınınıza teslim ediniz.
  • Lütfen evde duş alarak geliniz.

  Dikkat!

  Yumurtaların son olgunlaşması için uygulanacak olan ilacın dozu ve zamanlaması çok önemlidir. Yapılabilecek bir yanlışlık yumurta toplama işleminde hiç yumurta elde edilememesine yol açabilir.

  Anestezi Bilgi

  Operasyon Günü

  • Operasyonun 6 saat öncesinden itibaren hiçbir şey yemeyin, içmeyin, sigara içmeyin.
  • Sürekli kullandığınız bir ilacınız varsa bunu anestezi doktorunun söylediği şekilde kullanın.
  • Ateşli bir hastalığınız varsa bunu mutlaka anestezi doktoruna söyleyin.

  Operasyondan Hemen Önce

  • Tuvalete gidip mesanenizi boşaltın
  • Takma dişiniz varsa çıkartın
  • Lensiniz varsa çıkartın
  • Saat ve mücevherlerinizi çıkartın
  • Makyaj ve ojenizi çıkartın

  Operasyon Odasında

  • Damarınıza bir katater yerleştirilecek ve her türlü ilaç bu yoldan verilecektir.
  • Operasyon boyunca özel bir cihaz kalp ve akciğer fonksiyonlarınızı takip edecektir.

  Operasyon Sonrası

  Kendinize gelene kadar istirahat edeceksiniz. Size işlem sonrasında neler yapacağınız hakkında gerekli bilgiler verildikten sonra klinikten ayrılabilirsiniz.

  Operasyon sonrası 12 saat boyunca

  • Araba kullanmayın !
  • Dikkat gerektirecek aktivitelerden sakının!

  Evde

  • Yumurta toplama işlemi sonrasında kasıklarınızda sancı ve az miktarda vajinal kanamanız olabilir.
  • Yumurta toplama işlemi sonrası günü dinlenerek geçiriniz, ağır ve yorucu işler yapmayınız.
  • Ağrınız olduğu takdirde Parasetamol türevi ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
  • Aşırı ağrı, ateş, bulantı, kusma olması halinde doktorunuzu arayın
  • İstediğiniz zaman duş şeklinde banyo yapabilirsiniz.
  • Özel bir diyete gerek olmasa da bol sıvı almaya çalışın.
  • Alkol kullanmayınız.

  Yumurta toplanmasının ertesi günü (Cumartesi toplanmış ise Pazartesi günü) saat 16.00 ya kadar Embryoloji laboratuarından bir sorumlu sizi arayarak kaç yumurtanın döllendiğini bildirecektir.

  Sürekli ve Şiddetli Kasık Ağrısı, Bulantı, Kusma ve Fazla Miktarda Vajinal Kanama olması halinde zaman kaybetmeden mutlaka bizi arayın…

  Sperm verme

  Yumurta çatlatma iğnesi yapılana kadar normal cinsel hayatınıza devam etmenizin bir sakıncası yoktur. Ancak çatlama iğnesi yapıldıktan sonra yumurta toplanması işlemine kadar cinsel ilişki önerilmemektedir. Ayrıca bir haftadan uzun perhiz süresi de tercih edilmez, uzun süre perhiz sperm kalitesi üzerine olumsuz etki eder.

  Yumurta toplama işlemi sırasında erkekten de sperm alınır. Sperm örneği bu iş için özel olarak hazırlanmış odalarımızda verilmesi gerekir. Spermin mastürbasyonla ve steril bir kap içerisine alınır. Sabun, tükürük vb gibi maddelerin kullanılmaması gerekir. Örneğin evden getirilmesi özel durumlar dışında önerilmez. Örnek verme konusunda sıkıntı yaşayan hastalarımızın bu durumu önceden hemşirenize ya da laboratuvar görevlilerine bildirmeleri gerekmektedir.

  Sperm hazırlanması

  Alınan sperm örneği bazı işlemlerden geçirilerek, hareketli ve normal yapılı olan spermler ayrılır. Klasik tüp bebek yönteminde her yumurtanın etrafına 25000 – 75000 sperm bırakılarak bunlardan birinin yumurtayı döllemesi beklenir.

  Mikroinjeksyon (İCSİ) işleminde ise, mikroskop altında her yumurtaya bir sperm enjekte edilir.

  Döllenme – IVF VS ICSI

  Döllenme klasik tüp bebek veya mikroenjeksiyon yöntemi ile olur. Döllenme işlemi, yumurtalar toplandıktan yaklaşık 2-4 saat sonra yapılır.

  Klasik tüp bebekte spermler toplanan yumurtaların yanına bırakılır ve kendiliğinden yumurtayı döllemeleri beklenir. Erkeğin sperminin normal olduğu durumlarda kullanılır.

  Mikroenjeksiyonda ise yumurtanın içine tek bir sperm mikromanipulator adı verilen özel bir alet yardımı ile enjekte edilir. Sperm değerlerinin yetersiz olduğu ve tekrarlayan İVF başarısızlığı olan hastalarda kullanılır.

  Döllenme, yaklaşık 12-15 saatte oluşur ve mikroskop altında tespit edilir. Döllenmiş yumurtalar transfer edilecek zamana kadar takip edilir. Bazı durumlarda yumurtalar döllenmeyebilir veya sağlıklı embriyo gelişmeyebilir. Bu durumda transfer işlemi iptal edilecektir. Yumurtaların döllenme oranları ve gelişen embriyoların kalite ve sayıları sizinle embriyologlarımız tarafından paylaşılacaktır. Toplanan yumurtaların ortalama %70 civarı olgun ve döllenmeye müsaittir. Bunların da yaklaşık %70’i döllenecektir.

  Embriyo Transferi

  En sık tercih edilen transfer zamanı 3.gün (4-8 hücreli ) ve 5. Gün (blastokist) dür. Transfer edilen embriyo sayısı ile klinik gebelik oranları arasında direkt bir ilişki mevcuttur. En iyi klinik sonuçlar 2 embriyonun transfer edilmesi ile alınmaktadır. Çoğul gebeliklerin komplikasyon oranlarının yüksek olması nedeniyle tek yumurta transferi tercih edilmektedir. Transfer edilebilecek embriyo sayısı kadın yaşına göre 2010 yılındaki tüp bebek yönetmeliğinde belirtilmiş olup kliniğimizde bu kuralların dışına çıkılmaz. 35 yaşından büyük veya daha önceki IVF/ICSI denemelerinin başarısız olduğu hastalarda iki embriyo transferi yapılmaktadır. 35 yaşından genç hastalarda bir tane blastokist transferi edilmesi önerilmektedir. İyi kalitede fazla sayıda embriyo elde edilmişse, kalan embriyolar izninizle dondurulabilir.

  Oluşan embriyolar ince plastik bir kateter yardımıyla rahim ağzından nazikçe geçilerek rahim içerisine verilir. Embriyo transferi ağrılı bir işlem değildir, çok basittir ve anestezi gerektirmez. Transfer sırasında rahim içine yerleştirilecek embriyoların bırakılacağı bölgeyi ultrasonda görebilmek için idrar kesenizin dolu olması önerilir. Bu nedenle transfere mutlaka idrara sıkışık olarak gelmeniz önerilir. Embriyolar rahme yerleştirildikten sonra kısa bir sure dinlenmek yeterlidir. Hastaneden çıktıktan sonra aktivite sınırlanmasına gerek yoktur. Spor yapmak ve cinsel ilişki önerilmez. İşlem sonrası endometriumu desteklemek için hastaya enjeksiyon, fitil ya da krem şeklinde hormon ilaçları verilir. Bu tedavi eğer gebelik oluşursa 10-12. haftaya kadar devam eder. Gebelik oluşmayıp adet kanamasının olduğu durumlarda ise kanamanın başlaması ile birlikte tedavi kesilir.

  Embryo transferi sonrası 12. günde hasta gebelik testi için çağırılır.

  Tüp Bebek Tedavisi Sonrası Gebelik Testi

  Transferden sonraki 12. gün kanda gebelik testi (beta-hCG) yapılır. Testi pozitif olanlar iki gün sonra yeniden kanda gebelik testi için çağırılır. Sağlıklı bir gebelikte iki gün sonra kan beta-hCG değeri yaklaşık iki kat artmalıdır. Düzenli artış olmayan b-hcg değerleri varlığında seri b-hcg testleri ile takip edilir. 1 hafta sonra ilk gebelik ultrasonu için çağırılır. Bu ilk ultrasonografi incelemesinde rahim içinde gebelik kesesinin varlığı ve çoğul gebelik olup olmadığı görülebilir.

  Hastanın kanama görmesi gebelik olmadığı anlamına gelmez. Kesin tanı kanda gebelik testi ile konulur. Biyokimyasal gebelik veya dış gebelik durumlarında rahim içinde gebelik kesesi görülmez. Ayrımı seri b-hcg ve ultrasonografi takipleriyle yapılır.

  Gebelik testi negatif ise :

  Gebelik testinizin sonucu size doktorunuz veya tüp bebek hemşirelerimiz tarafından bildirilecektir. Testin negatif olması her ne kadar üzücü olsa da dünyanın sonu değildir. Unutmayın ki tüp bebek uygulamalarında deneme başına gebelik oranları tüm dünyada en iyi koşullarda bile %50’yi geçmemektedir. Negatif sonuç aldığınızda bir randevu alarak doktorunuz ile görüşün. Bu görüşmenin iki hasta arasında ya da ayaküstü yapılması ne size ne de doktorunuzu tatmin edecektir. Görüşmede bir sonraki tedavinin ne zaman başlatılacağı ve öncesinde yapılması gerekenler size anlatılır.

  Embriyo Transferi Sonrası Neler Yapmalı

  Embriyo transferi sonrası belli bir süre yatmalı mıyım? Tüp bebek tedavileri ilk uygulanmaya başladığı yıllardaki standart uygulama, embriyonun rahim iç tabakasına tutunamadan düşmesini engellemek amacıyla embriyo transferi sonrası hastalara uzun süreli yatak istirahati verilmekteydi. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarda, yatak istirahatinin bir fayda sağlamadığı sonucuna varıldı. Embriyo transferinden sonra verilen yatak istirahatinin gebelik oranlarını artırmaması aslında son derece mantıklıdır. Birincisi endometrial kavite (rahim içi boşluğu) gerçekte bir boşluk değil daha ziyade açılma potansiyeli olan bir alandır. Embriyonun transferi sırasında endometriumun karşılıklı duvarları anlık olarak ayrılır ancak kateter geri çekildiğinde hemen tekrar birleşir. Dolayısıyla hasta ayağa kalktığında embriyonun kaviteden düşmesi pek de olası değidir. İkincisi embriyo transferi sonucu embriyonun oluşturduğu hava kabarcıkları ultrasonda izlendiğinde yerçekiminin ya da ayağa kalkmanın embriyonun pozisyonu üzerinde önemli bir etkisi olmadığı görülmüştür. Kısa süreli yatak istirahati uygulaması hiçbir fayda sağlamadığı için gerekli değildir. Uzun süreli yatak istirahati de gebelik oranlarını artırmadığı için önerilmemektedir.

  Embriyo transferinden sonra cinsel ilişkide bulunabilir miyiz? Tüp bebek tedavisi gören kadınlar embriyo transferinden sonra cinsel ilişkide bulunmanın özellikle de orgazm olmanın embriyonun tutunmasını engelleyeceğinden endişe ediyorlar. Transferden sonra cinsel ilişkide bulunan ve bulunmayan hastalar üzerinde yapılan iki çalışmanın sonuçları cinsel aktivitenin tüp bebek tedavisinin başarısı üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını göstermiştir. Embriyo transferinden sonra cinsel ilişkide bulunmanın, tüp bebek tedavisi görmekte olan kadın açısından iki risk oluşturabileceği öne sürülmüştür. Birincisi kadının birden fazla korpus luteum içeren ve hiperstimülasyon sendromu (aşırı uyarılma) nedeniyle büyümüş olan yumurtalıkları cinsel ilişki sırasında yırtılma riski altında olabilir ve bu durum ağrıya ve hatta önemli ölçüde karın içi kanamaya neden olabilir. Bu nedenle tedavi sırasında yumurtalıklarında hiperstimülasyon sendromu (aşırı uyarılma) görülen hastalarda cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır. Sonuç olarak elimizdeki kanıtlara bakıldığında, kadında yumurtalıkların aşırı uyarılması nedeniyle kasıklarda ağrı ve rahatsızlık yaşandığı durumlar dışında, çiftler embriyo transferi sonrası cinsel ilişkide bulunabilirler. Ancak bu konuda daha fazla veriye gereksinim vardır. Bugün tüp bebek merkezlerinin çoğu transfer sonrası cinsel ilişkiye önermemektedir.


  Embriyo transferinden sonra spor yapabilir miyim? Pek çok hasta embriyo transferinden sonra hızlı tempoda egzersiz yapmanın, embriyonun tutunmasını engelleyeceğinden endişe eder. Haftada 4 saatten fazla, hızlı tempolu kardiyovasküler egzersiz yapılmasının implantasyon oranını azalttığı ve düşük riskini artırdığı gözlenmiştir. Egzersiz, hamilelik oluşmasını birkaç nedenle engelleyebilir. Sporların yarattığı mekanik titreşimler tutunmaya çalışan embriyoyu yerinden oynatabilir. Hızlı tempolu egzersizlerin ortalama vücut ısısını 2 dereceye kadar yükseltebildiği bilinmektedir. Vücut ısısındaki bu yükselişlerin düşüğe ve ölümle sonuçlanan anomalilere yol açtığı bildirilmiştir. En güvenlisi embriyo transferinden sonra yoğun kardiyovasküler egzersizden kaçınmak ve günde 30 dakikaya kadar yürüyüş gibi hafif egzersizler yetinmektir.

  Embriyo transferinden sonra işyerimden izin almalı mıyım? Yapılan çalışmalar iş yükünü azaltmanın tüp bebek başarısı üzerinde olumlu bir etkisi olmadığını göstermiştir. Ancak tedavi sırasında hastanın endişe ve stres seviyesindeki artışın tüp bebek başarısını olumsuz olarak etkilediğine dair bazı kanıtlar vardır. İş ortamı çok stresliyse veya hastanın üreme sağlığı için zararlı olabilecek toksinlere (kimyasallar, radyasyon gibi) maruz kalınıyorsa transfer sonrası izin kullanmak uygun olabilir.

  Antalya Tüp Bebek Hesaplama

  Tüp bebek yöntemiyle gebe kaldıysanız ve kaç haftalık hamileyim diye merak ediyorsanız hesaplama aracımızda önce hesaplama şeklinizi seçiniz daha sonra ise ilgili tarihi giriniz ve hesapla butonuna basınız.

  Antalya Tüp Bebek Tedavisi Fiyatları 2020

  Antalya Tüp Bebek Tedavisi Fiyatları çiftlere göre değişkenlik gösterir. Yapılacak olan işleme göre fiyatlar değişir. En uygun fiyat yumurta toplama, embryo oluşturulması ve transfer yapılan uygulamalardadır. TESE, ICSI, embryo dondurma, genetik inceleme, embryo kılıfının inceltilmesi gibi işlemler yapıldığında maliyet de artacaktır. Antalya Tüp Bebek Tedavisi Fiyatları hakkında detaylı bilgi almak için kliniğimizi arayabilirsiniz. Bilgi için 0242 312 2 312 – 0546 202 87 44 numaralı telefonlarımızdan iletişime geçebilirsiniz.

  İletişim her şeyde olduğu gibi tedavi sürecinde çok önemlidir. Tedavi sürecinde aklınıza takılan bir konu olduğunda lütfen bizimle iletişime geçin.

Doktora Sor
Youtube
Instagram
Konum