Antalya İdrar Kaçırma Tedavisi, Fiyatları

Antalya İdrar Kaçırma Tedavisi

Antalya İdrar Kaçırma Tedavisi konusunda tecrübeli, profesyonel ve daha önceki tedavilerinde başarılı sonuçlar elde eden Jinekolog doktor arayışındaysanız doğru adrestesiniz. Bizimle iletişime geçerek Antalya İdrar Kaçırma Tedavisi gibi konularda detaylı bilgi alarak İdrar Kaçırma süreciyle ilgili karar vermenizi kolaylaştırabilirsiniz.

Antalya İdrar Kaçırma (Üriner inkontinans) kadının istem dışı idrar kaçırması olup medikal, hijyenik ve sosyal bir problemdir. Sanıldığının aksine sadece yaşlıları değil, her yaş grubu kadında görülebilen önemli bir sağlık sorunudur. Toplumda görülme sıklığı oldukça yüksek olan ve yaşla birlikte artan bu sorun, yaşam kalitesini, sosyal ve cinsel hayatı belirgin şekilde etkilemektedir.

Üriner inkontinans yaşamı tehdit eden bir olay olmasa da sürekli ıslaklık, irritasyon ve koku olması endişesi ile oluşan rahatsızlık hissi depresyona kadar varan emosyonel sorunların gelişmesini sağlar. Yaşanan bu sorunlardan ötürü üriner inkontinanslı kişiler fiziksel ve sosyal yaşamlarını kısıtlamakta ve toplum içerisinde diğer insanlarla bir araya gelmek istememektedirler.

Üriner inkontinans birçok nedenle ortaya çıkabilen karmaşık, multifaktöriyel bir durumdur.

Risk faktörleri aşağıda sırlanmıştır:

Cinsiyet; üriner inkontinans kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat fazla görülmektedir.

Yaş: üriner inkontinans sıklığı ilerleyen yaşla birlikte artmaktadır. Stres inkontinans 65 yaş altında daha sık iken, mikst inkontinans ve urge inkontinans 65 yaş üzerinde daha sık saptanmıştır.

Doğumlara bağlı anatominin bozulması ve pelvik taban kaslarının zayıflaması

Menopoza bağlı östrojen eksikliği

Sigara

Obezite

Diğer sebepler:


Geçirilmiş pelvik cerrahi, idrar sistem infeksiyonları, kabızlık, sistemik hastalıklar (diabet, kalp yetmezliği), demans ve diğer ağır nörolojik bozukluklar.


İdrar Kaçırma (Üriner inkontinans) bir semptom veya bulgu olabilir. Semptom üriner inkontinansta hasta fiziksel aktivite sırasında karın içi basınç artışı ile idrar kaçırmaktan şikayetçidir. Bulguda, idrar kaçırma muayene eden doktor tarafından  gözlenir. Fizik muayeneye ilaveten  başta ürodinamik değerlendirme olmak üzere birçok laboratuar (idrar tetkiki ve kültürü, stres testi, ped testi) ve görüntüleme (intravenöz pyelografi, sistoüretrografi, ultrasonografi) yöntemleri hastanın  değerlendirilmesi ve tanı koymaya katkına bulunur.Antalya İdrar Kaçırma

Üriner inkontinansta sınıflama

Stres inkontinans: Kadınlarda üriner inkontinansın en yaygın görülen tipi öksürme, hapşırma ve ağır kaldırma gibi aktiviteler esnasında istemsiz idrar kaçırma olarak adlandırılan stres üriner inkontinanstır.

Urge inkontinans: İstemsiz oluşan detrusor (mesane kası) kasılması ile karakterizedir. Sık idrar yapma ve ani olarak idrara çıkma şikayetleri mevcuttur.

Miks tip inkontinans: Stres ve urge inkontinans semptomlarının birlikte görüldüğü inkontinans şekli olarak tanımlanır. Stres ya da urge inkontinans belirtileri diğerine oranla daha rahatsız edici düzeyde olabilir. Miks tip inkontinans geriatrik populasyonda daha sık görülmektedir.

Taşma inkontinansı: Mesanenin aşırı dolması sonucunda belirli aralıklarla küçük miktarda istemsiz idrar kaçırılması durumudur

Geçici ya da fonksiyonel üriner inkontinans: üriner enfeksiyon, aşırı idrar üretimi, ilaç kullanımı, kabızlık, akut konfüzyon

Stres inkontinans tedavisi

Hastanın klinik değerlendirilmesi ve ürodinamik teşhis ardından mevcut konservatif tedavi modalitelerinden biri veya cerrahi tekniklerden hastaya en uygun olanı seçilerek tedavi planlanmalıdır.


Konservatif tedavi metodları

a) Fizyoterapi: Pelvik taban egzersizleri, vajinal koniler, biofeedback tedavisi, davranış tedavileri (mesane alışkanlıklarının yeniden kazanılması, mesane eğitimi, zamanı ayarlayarak işeme), fonksiyonel elektriksel stimulasyon (FES)

b) Medikal Tedavi : Östrojen, alfa-adrenerjik ajanlar

c) Diğer önlemler: Obezitenin giderilmesi, kabızlığı önleyen diyetsel modifikasyon, sıvı kısıtlaması, kronik öksürüğe neden olan durumların tedavisi.

d) LAZER tedavisi

 Cerrahi Tedavi Metodları

a) Vajinal ameliyatlar: Kolporafi anterior (ön onarım)

b) Retropubik ameliyatlar: Marshall-Marchetti-Kranz, Burch kolposüspansiyon paravajinal defekt onarımı

c) Abdomino-vajinal yolla uygulanan iğne süspansiyon ameliyatları: Stamey, Pereyra, Raz

d) İntrensek sfinkter yetmezliği tedavisindeki operasyonlar: Sling operasyonları (TVT, TOT), organik materyel kullanarak (rektus kılıfı, fasya lata), sentetik materyel kullanarak ( mersilen, silastik, vicryl)

Urge inkontinansta tedavi

Davranış tedavileri: Biofeedback, mesane alışkanlıklarının yeniden kazandırılması, mesane eğitimi.

Elektriksel stimulasyon

Medikal tedavi: antikolinerjik ajanlar, muskulotropik relaksanlar, trisiklik antidepresanlar

Mikst inkontinans

Primer yakınma stres inkontinans ise cerrahi tedavi, urge inkontinans  ise medikal tedavi tercih edilir.

Doktora Sor
Youtube
Instagram
Konum